Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets
Rijschool verzekeringen
 
De Stichting Rijschool Belang is opgericht om gezamenlijk de inkoopbelangen van rijschoolhouders in Nederland te versterken.
  
Bij diverse rijschoolhouders uit verschillende kringen ontstond de behoefte aan een passend, niet standaardverzekeringsproduct. Door de samenwerking van Blaak Verzekeringen met het SRB is er een verzekeringscollectief ontwikkeld, voor de rijscholen die zijn aangesloten bij het SRB. In het SRB-verzekeringscollectief profiteert u van extra collectiviteitkorting op de premie en verzekeringsvoorwaarden, welke specifiek zijn afgestemd op de rijschoolbranche. Ook is het mogelijk om de premie in maandelijkse termijnen te betalen.
 
Onderstaande treft u een omschrijving van de verzekeringsproducten binnen het
SRB-verzekeringscollectief aan. Uiteraard kunt u bij Blaak Verzekeringen ook terecht voor uw particuliere verzekeringen, met een aantrekkelijke pakketkorting oplopend tot 12 %.

Motorrijtuigenverzekering

Uw lesauto’s, motoren, bromfietsen en scooters goed verzekerd zodat u en uw cursist met een veilig gevoel en zekerheid aan het verkeer kunnen deelnemen. Naast de verplichte WA-verzekering kunt u de dekking van uw motorrijtuig uitbreiden met de beperkt- of volledig casco dekking, de ongevallen in- opzittenden en de schadeverzekering voor inzittenden.

In-/opzittende verzekering

De schadeverzekering voor in-/opzittenden vergoedt de schade die een in-/opzittenden van het verzekerde motorrijtuig heeft geleden.

De ongevallenverzekering voor in-/opzittenden keert een vooraf afgesproken bedrag uit als de bestuurder of andere in-/opzittenden bij een ongeval blijvend invalide worden en/of komen te overlijden.

Zoals u hieruit kunt opmaken is de dekking voor de schadeverzekering voor in-/opzittenden uitgebreider dan de dekking van de ongevallenverzekering voor in-/opzittenden. Wij adviseren u dan ook om een schadeverzekering voor in-/opzittenden mee te verzekeren op uw autoverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt schade die u of uw medewerkers toebrengen aan anderen.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Blaak dekt naast de standaard risico’s ook het gewraakte instructierisico af. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet standaard het instructierisico af, maar wij hebben in samenwerking met het SRB dit risico wel standaard afgedekt binnen ons verzekeringspakket.

Het instructierisico is een verzamelnaam van beroepsrisico’s van de rijschool die zowel voor de leerling, de rij-instructeur en de eigenaar van de rijschool tijdens de rijles direct financiële gevolgen kunnen hebben bij bijvoorbeeld een schade. Het instructierisico is voor de rijschoolbranche een zwaar bedrijfsrisico dat je als rijschoolhouder niet kunt dragen. Wanneer een leerling schade oploopt tijdens een rijles door een verkeerde instructie van de instructeur kan deze de schade verhalen op de rijschool.

Rechtsbijstand Verkeer

Uw bedrijf en medewerkers zijn wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens werkzaamheden. U kunt bijvoorbeeld rekenen op juridische steun als het gaat om het verhalen van een schade die een ander aan uw motorrijtuig heeft toegebracht.

Ook is binnen het SRB-collectief dekking opgenomen voor alle contractuele geschillen met betrekking tot de aankoop, reparatie en verzekering van de in (toekomstig) eigendom toebehorende motorrijtuigen.

Rechtsbijstand Bedrijven inclusief particulieren dekking

U kunt binnen het verzekeringscollectief van het SRB ook kiezen voor een rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven. Deze complete verzekering biedt dekking voor de modules Verkeer, Bedrijfsvoering & Incasso, Inkoop en Verkoop.

Tevens is binnen het SRB collectief ook strafrecht meeverzekerd, indien verkeersgerelateerd. Als u een verkeersfout maakt (of dat wordt beweerd) en u wordt daarvoor strafrechtelijk vervolgd, dan kunt u een beroep doen op deze rechtsbijstandverzekering. Evenals een complete particuliere rechtsbijstanddekking. Met deze verzekering bent u goed voorbereid bij de meest uiteenlopende juridische conflicten.

Inventaris/gebouwenverzekering

Uw bedrijfspand en inventaris verzekerd tegen schade en brand? De uitgebreide dekking biedt dekking voor schade door bijvoorbeeld inbraak, brand en storm.

AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Het kan ons allemaal overkomen dat we door ziekte of door een ongeval niet meer in staat zijn ons beroep uit te oefenen. Wanneer dit iemand overkomt zijn er vaak verregaande consequenties op medisch, sociaal en financieel gebied. Tegen het laatste kunnen we ons gelukkig verzekeren. De arbeidsongeschiktheidsverzekering vangt uw inkomensverlies op wanneer u door ziekte of ongeval, tijdelijk of zelfs nooit meer kunt werken. Ook deze verzekering sluit u af binnen de collectiviteit van de Stichting Rijschool Belang dus u kunt gebruiken maken van de uitstekende voorwaarden en scherpe premie.

Oudedagsvoorziening

Als zelfstandig ondernemer bouwt u geen pensioen op. Als er verder niets geregeld wordt ontvangt u alleen AOW vanaf uw 67e jaar. Vaak is dit niet voldoende om tijdens uw pensioen ook zorgeloos te kunnen leven. Als zelfstandig ondernemer moet u zelf uw pensioen regelen. Het is verstandig om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen.

Ziektekosten

Deze verzekering dekt de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak. Naast de verplichte basisverzekering kunt u een keuze maken uit diverse aanvullende dekkingen. Als deelnemer van het SRB kunnen wij u een scherpe collectieve premie aanbieden.


Tevens profiteert u binnen het SRB-collectief van onderstaande voorwaarden:
Wanneer u een offerte voor uw rijschoolverzekeringen wenst aan te vragen klikt u op de onderstaande button.