Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets

Direct antwoord op veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

Wat houd actieve deelname of lidmaatschap in?

"Actief deelnemer" of "Actief lid" houdt in dat je je actief in wilt zetten voor bepaalde projecten. Denk bijvoorbeeld aan een juridische project of een project dat zich inzet om leden te werven. Als het project is afgerond is het mogelijk om je in te schrijven voor een ander project. Er zitten geen verdere verplichtingen aan vast. Wanneer je meer tijd hebt en je wilt je in bestuurlijke kring inzetten voor de SRB activiteiten dan is dat natuurlijk mogelijk. Laat het ons dan even weten.

Waarom staat het verzekeringscollectief aangevinkt bij SRB deelname?

In 1996 ontstond er bij diverse rijschoolhouders uit verschillende kringen de behoefte aan een passend, maatwerk verzekeringsproduct. Vanuit deze behoefte is de SRB samenwerking van rijscholen voor het verzekeringscollectief en deelname aan de SRB ontstaan.

Wat kunnen SRB medewerkers beantwoorden?

SRB kan de vragen over de inkoop voor uw bedrijf en of organisatie beantwoorden. Zij beschikken niet over vakinhoudelijke kennis om die vragen direct te kunnen beantwoorden.

Ben ik verplicht lid te worden?

U bent vrij om u aan en af te melden als deelnemer van de stichting. 
Wil u de inkoop voordelen gebruiken dan moet u zich uiteraard als SRB deelnemer in schrijven.

Wat is SRB?

SRB: Is een stichting die op komt voor uw inkoopbelangen als rijschoolondernemer of instructeur.

Wat doet SRB precies?

 • SRB organiseert de gezamelijke inkoop voor rijscholen en opleidingsinstituten. Rijopleiders kunnen met deze inkoopvoordelen gebruiken om winstgevend een rijschool te starten en exploiteren.
 • SRB beoordeelt de instructie risico’s en verzorgt waar nodig en mogelijk een verzekeringsoplossing.
 • SRB zet zich in voor de individuele belangen van rijschoolhouders een voorbeeld daarvan is de questie van Rob Geels die onterecht door het Openbaar ministerie werd vervolgd.
 • SRB brengt leerlingen in contact met rijscholen via autorijles.nl.
 • SRB laat ARAG legal services onafhankelijk bemiddelen bij geschillen tussen de leerling en de rijschool, instructeur of het CBR.
 • SRB heeft samen met de ARAG standaard documenten opgesteld, waarmee u als rijschoolhouder klantvriendelijk en professioneel kunt werken.
 • SRB helpt u om te voldoen aan alle voorwaarden om “SRB Erkende Rijschool” te worden.

Waarvoor worden mijn gegevens die zijn opgeslagen bij SRB gebruikt?

Wij volgen de wettelijke normen bij het registreren van uw persoonsgegevens en zijn aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd voor een goede en deugdelijke SRB administratie waarbij de gegevens primair bedoeld zijn voor intern gebruik.

Worden deze gegevens door derden geraadpleegd?

Alleen wanneer u schriftelijk zelf uw gegevens aanmeld voor bijvoorbeeld autorijles.nl, dan kunnen derden zoals leerlingen of leveranciers uw gegevens raadplegen.

Waarom is de bijdrage voor SRB € 7,= per maand?

We luisteren geven gehoor aan veel wensen van onze deelnemers en leden, maar dat betekent ook extra werkzaamheden en een logisch gevolg daarvan is extra kosten.
Omdat we veel werkzaamheden invullen met collega’s en vrijwilligers houden wij onze bijdrage betaalbaar. Alle overige werkzaamheden en kosten worden gefinancierd door alle deelnemers.
Alle leveranciers verrekenen de kortingen direct met onze deelnemers en de diensten leveren wij zonder kosten door waardoor wij geen extra inkomsten genereren.

Hoe kan ik mijn deelname of lidmaatschap beëindigen?

Wij houden niet van langlopende contracten en benadrukken dat deelname aan de SRB geheel vrijblijvend is. Daarom incasseert SRB maandelijks uw SRB bijdrage zodat u maandelijks, uiteraard schriftelijk (via mail of onze website), kunt opzeggen.

Wat zijn de gevolgen bij beeindiging van het lidmaatschap of de deelname?

 • Collectieve kortingen of voordelen op diensten en producten vervallen.
 • Voordelen van autorijles.nl vervallen.
 • Prominente vermeldingen vervallen.
 • Doorlevering van leerlingen vervalt.
 • Wanneer u na het opzeggen van uw deelname besluit om binnen 12 maanden weer deel te nemen aan het SRB, dan worden de extra administratiekosten daarvan aan u doorbelast.
Gezamelijke brandstof-inkoop:

Korting afspraken voor brandstof worden gemaakt op afname van hoeveelheden in liters.
Simpel gezegd meer liters meer korting en daarvan profiteert u dus direct!

Wat is de korting?

U ontvangt bij Tango en Q8 op de SRB tankpas € 0,121 cent inclusief BTW (€ 0.10 exclusief) korting per liter op alle brandstoffen op basis van de landelijke adviesprijs. De link naar de landelijke adviesprijs staat ook op de SRB site.

Hoe werkt het?

Wanneer de prijs aan de pomp goedkoper is als de landelijke adviesprijs minus de korting dan wordt de pompprijs gehanteerd en aan u gefactureerd. Er zullen dan geen kortingen op uw factuur te zien zijn.

Bij welke tankstations?

Op dit moment geld de korting op alle Tango en Q8 stations in Nederland.
Via onze website vindt u alle locaties van Tango en Q8 stations.

Hoe een tankpas aan te vragen?

Op de SRB website kunt u onder het kopje "Tankpas" digitaal een tankpas aanvragen.
Wanneer alles volledig en juist is ingevuld, wordt de aanvraag door Q8 verwerkt.

Kan ik nu al profiteren van de korting bij Tango en Q8?

U kunt per direct de pas voor Tango en Q8 aanvragen en profiteren van de hoge kortingen.

Hoe vindt de incassco plaats?

De facturen worden om de 14 dagen automatisch geincasseerd van uw rekening via een door u verstrekte machtiging voor automatische incasso.

 

Voordelige auto-inkoop:

Wat zijn de voorwaarden?

U dient SRB deelnemer te zijn.

Om welke aanbieder gaat het met bij de voordelige auto-inkoop?

SRB heeft met een Opel dealer inmiddels een overeenkomst bereikt.

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?
Belangrijk!

Wilt u de prijzen goed kunnen vergelijken, dan dient u merk en type aangevuld met een lijst van alle gewenste opties (bekleding, automaat, airco, etc.) door te geven.
U kunt ook een bestaande offerte van een nieuwe auto inscannen en deze zonder prijzen meesturen met de aanvraag.

 

Collectieve korting op verzekeringen:

Voor welke verzekeringen geldt dit?

Dit geld voor het Blaak rijschoolpakket (motorrijtuigen,schade voor inzittendenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en de rechtsbijstandverzekering) en alle aanverwante verzekeringen, zoals de arbeidsongeschikheidverzekering en werkgeversaansprakelijkheidverzekering motorrijtuigen.

Bij welke verzekeringsmaatschappij worden de verzekeringen onder gebracht?

De collectieve verzekeringen van de SRB worden ondergebracht bij Blaak Assuradeuren.
Blaak assuradeuren is gevolmachtigde van ASR, ARAG, Delta Lloyd, Europeesche, Generali en Yarden.

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

Wordt u SRB deelnemer, dan krijgt u standaard de collectieve kortingen op de verzekeringen voor uw rijschool.

Wat zijn de voorwaarden?

Wilt u meer weten over onze voorwaarden en de mogelijkheden, dan kunt u een afspraak maken met een van de Vakspecialisten van Blaak verzekeringen.

 

Incassoservice

Hoe gaat dit in zijn werk?

Aanmelden gaat eenvoudig via de SRB site www.rijschoolbelang.nl onder de kop incasso service.

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

U dient gebruik te maken van de door SRB ontwikkelde standaard documenten die u uiteraard zelf kunt aanpassen aan uw eigen wensen of situatie. (Lesovereenkomst met algemene voorwaarden, herinnerings brieven en aanmaningen)

 

Standaard documenten:

Welke contracten zijn standaard te verkrijgen?

 1. SRB Algemene voorwaarden
 2. SRB Lesovereenkomst
 3. SRB Herinneringsbrieven
 4. SRB Herinneringsprocedure
 5. SRB Concept arbeidsovereenkomst

Welke partij heeft de contracten opgesteld?

SRB heeft samen met ARAG Legal Services voor u een aantal standaard documenten die u zonder extra kosten kunt gebruiken. De standaard documenten van de SRB kunt u uiteraard altijd aan passen aan uw eigen situatie of wensen.

Hoe krijg ik als SRB deelnemer deze documenten?

Op de SRB website staat een formulier waarmee u de standaard documenten kunt aanvragen.

 

Ondersteuning bij administratie en automatisering:

Wat houdt dit in?

SRB gaat een actieve rol vervullen bij het automatiseren van uw rijschool en de doorlevering naar uw financiele administratie.

Welke kosten zijn hier aan verbonden?

De nieuwe tarieven en abonnementen zijn per 1-1-2013 beschikbaar via Blaak.

Welke diensten kan ik kiezen?

Boekhouding
Salarisadministratie
Agenda en leerling administratie

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

U moet SRB deelnemer zijn en kunt dan kiezen uit de aangeboden diensten.

Kan ik als rijschool Subsidie krijgen van ESF?

Vanaf 31.12.2011 is het niet meer mogelijk een subsidie te krijgen vanuit ESF.

 

Marketing en communicatie:

Wat houdt dit in?

U wordt gratis met een extra vermelding opgenomen in de database van autorijles.nl
U kunt uw leerling extra korting geven op zijn of haar eerste autoverzekering.
U krijgt een reclame vergoeding van € 40,= voor iedere leerling en € 80,= voor iedere collega rijschool.
U krijgt meer waardering door de landelijke bekendheid van de stichting als SRB Erkende Rijschool

Uw leerlingen kunnen gebruik maken van de onafhankelijke klacht behandeling.

Waar kan ik het materiaal vinden/ aanvragen?

Leskaarten en instructiekaarten kunt u gratis via de SRB website aan vragen.
Logo’s en banners voor de SRB Erkende Rijschool kunt u downloaden op onze website


Belangrijke afkortingen

 
2toDrive:
Benaming van het experiment begeleid rijden voor 16.5 jarigen. http://www.2todrive.nl/
 
AMVB:
Algemene Maatregel Van Bestuur. Een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluituitvoeringsbesluit (maar gaat ook veel verder in vormen van wetgeving) behorende bij een wet, wordt genomen door de Kroon (is hetzelfde als regering) en heeft een algemene strekking. . Een AMvB heeft een algemene werking. In tegenstelling tot een formele wet, kan een AMvB aan de rechter worden voorgelegd ter toetsing aan de Grondwet. http://nl.wikipedia.org/wiki/Amvb.
 
AO:
Een Commissievergadering is een vergadering van een commissie over een bepaald onderwerp. Vooral in de politiek maakt men gebruik van dit soort vergaderingen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Commissievergadering
 
BVO:
Branche Voorzittersoverleg. Periodiek overleg( 6 keer per jaar) tussen de voorzitters en secretarissen van VRB, BOVAG, FAM en de directie van CBR. Alle zaken die verband hebben met CBR en rijschoolwereld worden hier besproken. Specifieke zaken worden uitgewerkt door werkgroepen waarin de brancheorganisaties en CBR zitting hebben. ( werkgroep uitstelexamens, werkgroep klantenservice, werkgroep rijschoolgegevens enz.)
 
CAO:
Een collectieve arbeidsovereenkomst (meestal afgekort tot cao of CAO) is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. Met CAO (hoofdletters) wordt veelal een specifieke cao bedoeld, met cao (kleine letters) de collectieve arbeidsovereenkomst in het algemeen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Cao
 
CEC:
Centrale Examen Commissie. Bij de WRM is dit een  klankbordgroep die IBKI adviseert betreffende de examens van de instructeurs. Alle zaken betreffende de examens worden hier besproken. Hierin wordt deelgenomen door BOVAG, VRB, FAM, VVB, LVBI, KNMV, Politie, CBR en militaire rijopleiding.
EFA. Europese Federatie van rijopleiders. http://www.efa-eu.com/en/Start_Page/
 
EOC:
Examen Opgave Commissie. Deze commissie bewaakt de inhoud van de examenvragen betreffende de WRM. Heeft in grote lijnen dezelfde deelnemers als CEC.
 
Ibki:
Innovam Branche Kwalificatie Instituut. Onderdeel van Innovam belast met de examens voor oa. APK keurmeesters en rijinstructeurs verzorgd. http://ibki.nl
 
Innovam:
De Innovam Groep bestaat uit stichting VAM (Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf) en stichting BeVAM. Onder stichting VAM valt de commerciële dienstverlening betreffende trainingen, examens, certificering en leermiddelen. Stichting BeVAM voert voor de mobiliteitsbranche de taken uit in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, 1995). Daaronder vallen het opstellen van kwalificatiedossiers, het erkennen van leerbedrijven en het bevorderen van de kwaliteit van de leerbedrijven. http://innovam.nl
 
LBVI:
Belangenvereniging van opleidingsinstituten voor rijinstructeurs met een 14 tal leden verspreid over het hele land.  http://www.lbvi.nl/
 
NAC:
Nijmeegse Autorijscholen Combinatie. Ruim 40 jaar oude belangenvereniging van rijscholen in kring Nijmegen. http://www.nac-verkeerscholen.nl
 
RVRO:
Kring Spijkenisse en kring Tilburg. Oorspronkelijke naam: Vereniging Rijschool Belangen de RVRO: Regio Vereniging Regio Oost. Belangenvereniging van rijscholen in Enschede en omgeving. http://www.rvro.nl/
 
SRB:
Stichting Rijschool Belang.
 
Team Alert:
TeamAlert is een stichting die wordt gerund door jongeren. Ze zijn enerzijds een serieuze organisatie, bestaande uit mensen die met volle overgave gaan voor het gezamenlijke doel. Team Alert is verantwoordelijk voor de begeleiderspassen van 2todrive( begeleid rijden) http://www.teamalert.nl/2todrive.html
 
VRB:
Vereniging Rijschool Belang opgericht door een werkgroep van vertegenwoordigers van NAC, rijschoolbranche.nl. Behartigt de belangen van de rijscholen bij oa Ministerie, CBR, IBKI, VTL, Tweede Kamer, VVN.
 
VTL:
Stichting Vakopleiding Transport en Logistiek. VTL is hét instituut op het gebied van opleiding en ontwikkeling van en voor de sector Transport & Logistiek. http://www.vtl.nl
 
VVN:
Vereniging Verkeersveiligheids belangen. Belangenvereniging van opleidingsinstituten voor rijinstructeurs met als leden deVerkeersacademie  en Jongepier opleidingen. http://www.verkeersveiligheidsbelangen.nl/
 
WRM:
Wet Rijondericht Motorrijtuigen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0006073