Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets

Tips voor een goede debiteurenadministratie

Een belangrijk onderdeel van de financiële administratie is de debiteuren administratie. Debiteuren zijn klanten naar wie een (rekening) is gestuurd maar die nog niet hebben betaald. Zij hebben daarom een soort kortlopende schuld (lening) bij u lopen voor dit bedrag.  Debiteuren zijn belangrijker dan menig startende ondernemer beseft. Ongeveer een op de vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteuren administratie.

 

Hieronder enkele tipsvoor een goede debiteurenadministratie:

1. Zorg dat u een getekende les-overeenkomst heeft.

 

2. Bij het factureren van uw leerling moeten een aantal punten benoemd worden op de factuur, namelijk:

- Naam, adres, postcode en woonplaats van de leerling

- Factuurdatum

- Vervaldatum

- Omschrijving van uw dienstverlening

- Bedrag exclusief BTW

- BTW bedrag

- Te betalen bedrag

- Uw BTW-nummer

- Uw IBAN rekeningnummer

- Uw gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

 

3. Stuur minimaal één schriftelijke aanmaning. Een voorbeeld van deze aanmaning vindt u hier.

 

4. Schrijf bij een contante betaling een kwitantie uit en laat deze tekenen voor ontvangst.