Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets

Deelname aan SRB

Om toe te kunnen treden als deelnemer in de SRB zijn in het deelnemersreglement een aantal voorwaarden vastgelegd waaraan de rijschool(-houder) moet voldoen. Bovendien zijn er een aantal afspraken waaraan deze rijschool(-houder) zich verbindt.

Deze voorwaarden en afspraken bieden een bredere garantie voor leerlingen en komen het imago van SRB-erkende rijscholen ten goede. Door deel te nemen aan de SRB verklaart de rijschoolhouder zich akkoord met dit reglement.
 
Het deelnemersreglement bepaalt dat;
  1. De rijschool dient deel te nemen aan het verzekeringscollectief van de SRB bij Blaak Verzekeringen met minimaal een motorrijtuigen-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering.
  2. De rijschool dient te werken met een lesovereenkomst en algemene voorwaarden.
  3. De rijschool dient te werken met de onafhankelijke klachtenregeling.
  4. De rijschool dient met een duidelijke omschrijving te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  5. Rijlessen alleen mogen worden gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een wettelijk geldig certificaat waarmee de bevoegdheid tot het geven van instructie geregeld is.
  6. Iedere lesauto is voorzien van een EHBO-koffer plus een life-hamer of key-chain rescue tool.
  7. De rijschool de bemiddelende rol van de SRB erkent in conflicten tussen de rijschool en haar leerlingen.
  8. De deelnemer zich verplicht tot een tijdige betaling van de verplichtingen die zij als SRB-deelnemer zijn aangegaan, inclusief de bijdrage aan de SRB.
  9. De rijschool efficiënt en tijdig zal communiceren met de SRB en met de leveranciers van SRB-producten en diensten (zoals de tankpas, verzekeringen, auto-inkoop, incasso service). De geboden kortingen zijn gebaseerd op een constructieve samenwerking tussen alle partijen.
Het niet naleven van het deelnemersreglement kan uitschrijving tot gevolg hebben.
 
Kosten
SRB-deelnemers betalen een maandelijkse bijdrage van € 7,- welke automatisch wordt geincasseerd.
 
De SRB behoudt zich het recht voor om de jaarlijkse bijdrage te wijzigen.
 
Wanneer u wenst deel te nemen aan de Stichting Rijschool Belang kunt u hier klikken om het inschrijfformulier digitaal in te vullen en te verzenden.