Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets

SRB Bemiddelingsregeling

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de kwaliteit van de rijlessen of over de rijinstructeur. De instructeur komt bijvoorbeeld zijn afspraken niet na. Een SRB erkende rijschool streeft naar een goede dienstverlening. Mocht je, ondanks de inspanningen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken rijinstructeur leidt meestal tot een passende oplossing. Is dat niet het geval dan kun je een beroep doen op de SRB bemiddelingsregeling.

 

Wat zijn mijn rechten?

Als je rijlessen neemt, sluit je een lesovereenkomst met een autorijschool. De rijinstructeur heeft een zogenaamde inspanningsverplichting. Uiteraard kan hij je niet garanderen dat je slaagt voor het rijexamen, maar je mag wel van hem verwachten dat hij zijn vak verstaat en je zo goed mogelijk lesgeeft. Bovendien mag je van hem verwachten dat hij beschikt over de vereiste diploma's.

 

In de algemene voorwaarden van de rijschool lees je alles over de wederzijdse rechten en plichten.

 

Wat kan ik het beste doen?

  • Kom je er in het gesprek met de rijschool niet uit, stuur dan een brief met daarin jouw klacht naar de eigenaar van de rijschool. Schrijf in je brief wat je van de rijschool verlangt en geef aan dat je binnen 14 dagen een reactie verwacht. Je kunt de brief het beste aangetekend versturen.

  • Heb je na die 14 dagen geen reactie ontvangen of is de reactie onbevredigend, dan kun je, als de rijschool bij de SRB is aangesloten, een beroep doen op de SRB Bemiddelingsregeling van ARAG Legal Services. Ook hier zitten bepaalde voorwaarden aan, lees deze voorwaarden eerst goed door voordat je je klacht aan ons doorgeeft. Bekijk hier de klachtenprocedure.

  • Als de rijschool niet is aangesloten bij de SRB en je hebt een rechtsbijstandverzekering, dan kun je die inschakelen. Heb je die niet, neem dan contact op met de Consumentenbond via telefoon 070-445 45 45.

 

Je kunt je klacht ook plaatsen op www.klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee.

 

Hieronder staat vermeld hoe je een beroep kunt doen op de SRB bemiddelingsregeling en binnen welke termijn je een reactie kunt verwachten. 

Uitgangspunten SRB Bemiddelingsregeling

  1. klachten worden afgehandeld door de onafhankelijke bemiddelingscommissie;
  2. het bemiddelingsverzoek wordt na registratie bij de bemiddelingscommissie neergelegd;
  3. de bemiddelingscommissie doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht;
  4. de bemiddelingscommissie doet een uitspraak over het verzoek en geeft zo nodig advies aan de directie van de rijschool over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
  5. alle relevante informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier;
  6. persoonlijke gegevens over de verzoeker en de wederpartij worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd;
  7. de bemiddelingscommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

Indienen van een bemiddelingsverzoek

 

Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van 4 weken nadat het geschil waarvoor bemiddeling wordt gevraagd is ontstaan. Binnen een termijn van 3 werkdagen, nadat je het verzoek hebt ingediend, ontvang je een bevestiging van ontvangst.

 

Om uw verzoek zo snel mogelijk te kunnen beoordelen verzoeken wij je een email te sturen naar info@rijschoolbelang.nl met daarin de volgende gegevens:

 

• naam rijschool;

• naam, adres en woonplaats;

• telefoonnummer en e-mailadres;

• een heldere beschrijving van uw verzoek;

• een kopie van de getekende lesovereenkomst;

• eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.

 

Hoe meer relevante informatie je aan ons verstrekt, hoe beter en sneller wij in staat zijn je verzoek te beoordelen.

 

Behandeling van uw bemiddelingsverzoek

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je verzoek bij de bemiddelingscommissie ontvang je per mail een ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging word je geïnformeerd over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. De bemiddelingscommissie streeft er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. De bemiddelingscommissie kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

 

Stopzetting

Een bemiddelingsverzoek wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de verzoeker wordt ingetrokken of als blijkt dat er bij de verzoeker geen belang bij verder behandeling bestaat. Van het niet verder behandelen van het verzoek wordt onder

vermelding van reden, een schriftelijke mededeling gedaan aan de betrokken partijen.

 

Beheer bemiddelingsdossiers

De bemiddelingsdossiers worden, gedurende de periode van tenminste één jaar nadat het verzoek is afgehandeld, bewaard.

 

Klacht.nl

Je kan je klacht ook plaatsen op www.klacht.nl; de grootste klachtensite van Nederland. Klacht.nl helpt consumenten bij het oplossen van hun klacht. Inmiddels zijn er ruim 70 rijscholen actief op deze site om hun klachten op te lossen. Heb je dus een klacht, plaats het op Klacht.nl en zij stellen de rijschool op de hoogte van jouw klacht en zetten zich in om je te helpen bij het oplossen!