Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Autorijles.nl


Lesautoverhuur
Flexpulse


Tango
Klanten schrijven


Premiums.mobi
Peter Claassen


FirstStop
Rijles App


VekaBest
haal je theorie


Taal van de weg
Opmaat incasso


Lescam.nl
Hyundai


Rechstwinkel voor Ondernemers
Tweets


Over Stichting Rijschool Belang

In 1996 ontstond er bij diverse rijschoolhouders uit verschillende kringen de behoefte aan een passend, niet-standaard verzekeringsproduct. Door hun krachten te bundelen werd het mogelijk om gezamenlijk de inkoopbelangen van rijschoolhouders in Nederland te versterken. De krachten werden gebundeld in een stichting, de Stichting Rijschool Belang, ofwel de SRB.

De SRB koopt collectief producten en diensten in voor aangesloten rijschoolhouders. Door deze gezamenlijke inkoop behalen wij voor de deelnemende rijschoolhouders aanzienlijke voordelen.

 

Ruim 1100 rijscholen zijn aangesloten bij de Stichting Rijschool Belang. De interesse en toewijding van onze leveranciers groeit nog iedere dag. Op diverse vlakken bieden zij aantrekkelijke kortingen, voorwaarden en diensten.

 

Samen staan we sterk!
 
 
 
Ondernemersvraag van de week

Wanneer komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

 

Praktijkleren onderwijs


Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren.
Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. In 2016 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren?

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als u als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

•Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen

•Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Hoogte subsidie

Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats.
Wat u uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.
 

Aanvraagperiode


De aanvraag loopt per studiejaar en wordt aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.
 

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 

Mening SRB


Mede dankzij de lobby van het bedrijfsleven is de tegemoetkoming voor leerplekken in het VMBO en MBO-BBL op een aanvaardbaar niveau gebleven.

SRB betreurt het wel dat nu sprake is van een subsidieregeling waarbij vooraf geen zekerheid is over het uit te keren bedrag met betaling achteraf.

Het bedrijfsleven pleit ervoor om de aanvraagprocedure in ieder geval eenvoudig te houden en uitbetaling vlot te laten plaatsvinden